LIVE@HOME: THE SHOW MUST GO ON!

De coronacrisis als gamechanger voor live events

De nieuwe realiteit van fysieke afstand houden en beperkingen bij bijeenkomsten brengt evenementen wereldwijd in zwaar weer. Hoe kunnen we congressen, concerten, toernooien en andere belangrijke happenings anders vormgeven om ze toch door te kunnen laten gaan? Live Legends, de ‘live experiences architects’ uit Abcoude, komt met de oplossing “LIVE@HOME” om ‘legendary live experiences’ in een hybride virtuele setting te creëren en de bezoeker vanuit de huiskamer een real-time beleving mee te geven en merken te blijven verbinden met hun publiek. Resultaatgericht en 0% risico voor besmettingsgevaar.

LIVE@HOME = Stay Home, experience Live

Juist in deze crisistijden missen we het bij elkaar komen meer dan ooit. Echter, dat we fysiek afstand houden, wil niet zeggen dat we sociaal en intellectueel gezien ook afstand van elkaar hoeven te nemen. Of je nou als organisatie je medewerkers aan je wil binden, een prijs wil uitreiken, een internationaal congres wil organiseren, of een concert wil geven. Real-time samenkomen op fysieke afstand van elkaar, dat kan gewoon vanuit huis of kantoor. LIVE@HOME is een hybride ontmoetingsplaats in een energieke online setting die draait om storytelling, waarbij je als publiek “live” aanwezig bent. 

Veiligheid, innovatie en live interactie 

LIVE@HOME brengt de beleving van “live” en de voordeel van online samen. De mogelijkheden zijn oneindig en naar wens te customizen. Er zijn geen beperkingen van ruimte, tijd en plaats. Vanuit een greenscreen in de studio van Live Legends kan het event door middel van Virtual Reality overal plaatsvinden waar je maar wil: van een lokaal theater, de Amsterdamse grachten of de Chinese Muur. Je hoeft er geen kilometers voor af te reizen, wat erg fijn is nu het internationaal reisverkeer plat ligt. Het publiek evenals de sprekers en artiesten uit binnen- en buitenland kunnen vanuit hun eigen locatie en tijdszone deelnemen. Zo kunnen sprekers veilig vanuit huis hun presentatie geven en bedienen. Dit komt dan direct zichtbaar op het podium in beeld. Het publiek kan ook direct vanuit huis of kantoor vragen stellen, feedback geven en live deelnemen aan Q&A’s en voting polls.

Merkbeleving

Wat je online wil voorkomen, is dat de bezoeker vanaf het scherm passief aan het luisteren is en wegzapt. Door het toevoegen van showelementen (zoals een live performance met muziek en dans, belichting en special effects) wordt de merkbeleving en boodschap versterkt en tastbaar gemaakt. Hiermee behoud je als merk de kracht van live events om het publiek aan je te binden. Het publiek blijft geboeid vanaf het scherm en als merk zet je een onvergetelijk momentum neer. 

Hoe ziet het nieuwe LIVE event eruit?

De volgende LIVE@HOME demo is een voorbeeld van een virtueel congres, met Daan Oomen en Ad de Haan – de grondleggers van Live Legends en Donatello Piras als host. Pieter Bas Boertje – CEO van D&B Eventmarketing in Amsterdam, Irene Lin – Chief Marketing Officer van Mandai Park Holdings in Singapore en Daniel Curtis – MD & Partner van EMC3 in London schuiven vanuit hun eigen locatie aan bij een paneldiscussie en er is interactie met het publiek. Daarnaast een live optreden van danser Adil El-Hammouti en de band FRIDAY. 

English Version

The corona crisis as gamechanger for live events

The new reality of physical distancing and restrictions to meetings has hit the events industry very hard. How to reinvent corporate and public events in a way adjusted to the new and future situation? Live Legends, the ‘live experiences architects’ from Amsterdam present LIVE@HOME, a corona proof solution to create legendary live experiences in a hybrid virtual setting. Visitors can attend from home and brands can stay connected with their audience real-time. Effective and zero risk of virus transmission. 

LIVE@HOME: Stay Home, experience Live

In these times of crisis we miss meeting each other more than ever. However, keeping physical distance, does not mean that we have to be socially and intellectually separated from one another. Whether organizations want to engage with their employees, want to award an industry prize, organize an international conference or give a concert. It’s still possible to get together real-time at a physical distance from each other from home or the office. LIVE@HOME is a hybrid meeting place in an energetic online setting that is all about storytelling and immersing your audience real-time in a surprising way.

Safety, innovation and live interaction

LIVE@HOME brings the experience of “live” and the benefits of online together. Endless possibilities that can be customized. No restrictions of space, time and location. From a green screen in the studio of Live Legends or elsewhere worldwide, the event can take place wherever you want with the use of Virtual Reality: from a local theater, New York Times Square or the Great Wall of China, you name it. You don’t have to travel miles to reach the location. National and global audience as well as speakers and artists can participate from their own location and time zone. Speakers can give and operate their presentation safely from home or from the studio, which will be immediately visible on stage. Same goes for the audience, who can directly ask questions, give feedback and participate live in Q&A’s and voting polls from home. 

Brand experience

What you want to prevent in an online environment, is passive event listening and viewing. You don’t want visitors to zap away from your brand message. Live Legends can add show elements (such as a live performance with music and dance, lighting and special effects) to strengthen brand experiences and make brand messages more tangible. This way, brands can retain the power of live events to connect with the audience real-time. Visitors remain captivated behind their screen as their attention span extends while immersing in an unforgettable momentum.

How does the new LIVE event look like?

The following LIVE@HOME demo is an example of a virtual conference, with Daan Oomen and Ad de Haan – the founders of Live Legends and with Donatello Piras as host. Pieter Bas Boertje – CEO of D&B Eventmarketing in Amsterdam, Irene Lin – Chief Marketing Officer of Mandai Park Holdings in Singapore and Daniel Curtis – MD & Partner of EMC3 in London are joining the panel discussion from their own location and interact with the audience. There’s also a live performance by dancer and choreographer Adil El-Hammouti and the upcoming Dutch band FRIDAY on stage.